html Idei din TLA - Ţara lui Andrei

Ce este „Idei din Țara lui Andrei”?

„Idei din Țara lui Andrei” este competiția națională de proiecte organizată de OMV Petrom ce finanțează idei inovatoare cu impact pe termen mediu și lung pentru orice comunitate din România. Anul acesta, valoarea totală a finanțării este de 200.000 de euro și se acordă proiectelor care se încadrează într-unul sau ambele domenii: Educație Profesională sau Mediu. Proiectele câștigătoare se aleg în urma punctajului obținut din partea unui juriu specializat și a votului acordat de public. Începând cu 2013, programul „Idei din Țara lui Andrei” a finanțat cu 700.000 € peste 70 de proiecte la nivel național.

Domeniile competiției

Educație profesională

Susținem și finanțăm proiecte care contribuie la dezvoltarea educației profesionale și tehnologice din România, proiecte care îmbunătățesc actul educațional, îmbogățesc baza materială și încurajează dezvoltarea competențelor transversale și profesionale ale elevilor și profesorilor din învățământul profesional și tehnologic. Căutăm idei de impact, ingenioase și sustenabile, care implică inovație cu ajutorul tehnologiei sau componente de digitalizare.

Mediu

Susținem și finanțăm proiecte care încurajează și promovează folosirea eficientă și responsabilă a resurselor naturale, care inovează pentru protecția mediului, care contribuie la îmbunătățirea calității aerului și a apei, la reducerea poluării, la creșterea eficienței energetice, la ecologizarea zonelor verzi. Căutăm idei de impact, ingenioase și sustenabile pe termen mediu și lung, ce includ implementarea unor inovații tehnice sau tehnologice.

Etapele competiţiei

Etapa I

Înscrie-ți proiectul în competiția Idei din Țara lui Andrei.

Înscrieri în competiție:

20 aprilie 2017

Încheiere înscrieri în competiție:

24 mai 2017, ora 18:00

Etapa II

Îndeamnă-ți prietenii să te susțină și strânge cât mai multe voturi pentru proiectul tău! Votul public reprezintă 30% din punctajul final.

Start vot public:

16 iunie 2017

Încheiere vot public:

25 iunie 2017, ora 18:00

Etapa III

Juriul analizează proiectele validate în competiție. Evaluarea juriului reprezintă 70% din punctajul final.

Start evaluare:

16 iunie 2017

Încheiere evaluare:

27 iunie 2017

Etapa IV

Afli dacă ai câștigat una dintre finanțările OMV Petrom.

Anunțare Câștigători:

5 iulie 2017

Juriul Competiției

În 2017, proiectele înscrise în competiția Idei din Țara lui Andrei sunt evaluate de un juriu format din specialiști în educație și probleme de mediu, jurnaliști, reprezentanți ai unor ONG-uri, precum și ai OMV Petrom. Aceștia vor parcurge, analiza și puncta fiecare idee de viitor în parte! La finalul evaluării, votul juriului va conta în proporție de 70%.

 • Adrian Pop

  Arhitect construcții sustenabile

 • Claudiu Butacu

  Președinte Asociația Solar Decatlon București

 • Claudiu Vrinceanu

  Manager@Start-Up Bridge

 • Corina Puiu

  Co-founder & CEO Teach for Romania

 • Cristian Cristea

  Training Manager City Grill

 • Cristian Grosu

  Redactor-sef cursdeguvernare.ro

 • Irina Ciocan-Stănescu

  Advanced CSR Practitioner

 • Lăcrămioara Botezatu

  Project Manager la CSR media

 • Magda Stoian

  Team leader employee engagement and Resourcefulness - OMV Petrom

 • Mihai Toader-Pasti

  Cofondator EFdeN

 • Raluca Fișer

  Președinte Asociație Green Revolution

 • Simona Bogdan

  Team leader social performance - OMV Petrom

Întrebări frecvente

1. Ce este „Idei din Țara lui Andrei”?
„Idei din Țara lui Andrei” este un program/competiție prin care OMV Petrom încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Aceasta se desfășoară sub forma unei competiții naționale de proiecte.
Prin programul „Idei din Țara lui Andrei” ne propunem să finanțăm inițiative din 2 domenii: educație profesională și mediu, folosind tehnicile și tehnologiile inovatoare, precum și componente de digitalizare adaptate cerințelor pieței, pornite de la persoane fizice, organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ, unitățile și instituțiile de învățământ din sistemul de stat, autorități ale administrației publice locale și alte instituții publice . Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale din întreaga Românie și încurajarea românilor cu spirit de inițiativă, care vor să susțină comunitățile din România să producă schimbări în bine, din interior.
În ediția din 2017, programul „Idei din Țara lui Andrei” va susține proiecte cu rezultate pe termen mediu si lung cu finanțări în valoare de până la 200.000 euro.
Notă: Toate sumele exprimate în euro sunt calculate, în cadrul ediției 2017 a Programului „Idei din Țara lui Andrei”, la un curs de schimb valutar de 1 EUR = 4,5 lei, iar toate transferurile, plățile și raportările financiare vor fi exprimate în lei, considerând echivalentul în lei la cursul de schimb mai sus menționat.
2. De ce investim în cele două domenii?
Pentru OMV Petrom educația profesională și protecția mediului reprezintă două direcții importante în dezvoltarea sustenabilă a societății. Prin programele noastre am reușit să oferim acces la educație și formare profesională în rândul tinerilor și adulților din România și să-i aducem pe aceștia mai aproape de principiile ecologice. În Idei din Țara lui Andrei oferim șansă tuturor românilor să se alăture acestui demers național și să propună idei de viitor pentru comunitățile din care provin.
3. De ce să folosim tehnologiile inovatoare?
Ne propunem să investim în comunitățile din care facem parte și în dezvoltarea sustenabilă a societății. În acest demers recomandăm accesarea/utilizarea tehnologiilor și a componentelor digitale adaptate proiectelor dar și nevoilor pieței. Tehnologia a devenit, peste tot în lume, un agent major al schimbării pentru piețe și pentru structura industriilor. Peste 50% din creșterea economică pe termen lung provine din schimbările tehnologice care măresc productivitatea și determină apariția de noi produse, procese sau industrii.
4. Ce presupun tehnicile și tehnologiile inovatoare ?
Competiția dorește să atragă proiecte din cele două domenii: educație profesională și mediu, dar care să integreze o componentă de inovație cu ajutorul tehnologiei. Adică, utilizarea de tehnologie nouă și digitalizare în implementarea proiectelor propuse (inovația nu se referă la idei noi, inovatoare, care nu s-au mai implementat în comunități sau în țară ci la utilizarea tehnologiilor noi). De exemplu (fără a se limita la cele de mai jos):

Educație profesională:
 • dotarea laboratoarelor de practică cu echipamente digitale;
 • automatizarea proceselor utilajelor, sculelor, mașinilor-unelte folosite în laboratoare de practică (strunguri, freze codate numeric etc.);
 • inițiere cursuri tip e-learning;
Mediu:
 • imprimante 3D care refolosesc deșeuri reciclate;
 • energie termică prin panouri solare;
 • energie electrică prin panouri fotovoltaice;
5. Cine se poate înscrie în competiția „Idei din Țara lui Andrei”?

Competiția „Idei din Țara lui Andrei” este destinată persoanelor fizice (indivizi), organizațiilor neguvernamentale și unităților/instituțiilor de învățământ din sistemul public (școală, liceu, școală profesională, universitate etc.), ca și altor autorități ale administrației publice locale (primărie / consiliu local etc.) sau instituții publice locale din România.

Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie să încheie un Acord cu o organizație neguvernamentală fără scop lucrativ (asociație, fundație sau federație înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor), mai multe ONG-uri asociate, o unitate/ instituție de învățământ din sistemul de stat cu personalitate juridică (școală, școală profesională, liceu, universitate etc.), autorități ale administrației publice locale (primării, consilii locale etc.) și alte instituții publice, entități cu rol individual de „Organizația/Instituția gazdă” și colectiv „Organizațiile/Instituțiile.

Unitațile/ Instituțiile de învățământ aplicante sau care îndeplinesc calitatea de instituții gazdă,fără personalitate juridică, vor încheia un contract/acord și cu structura de coordonare de care aparțin.

Având în vedere scopul și obiectivele programului, pe termen lung, recomandăm ca autoritațile publice locale de tip primărie sau consiliu local să se înscrie în competiție având alături ca partener o organizație neguvernamentală, o unitate/instituție de învățământ publică relevantă pentru domeniul și obiectivele proiectului propus, ceea ce ar constitui un avantaj competitiv.

6. Cum să mă înscriu?

Primul pas pentru a-ți înscrie proiectul în competiție este să îți creezi cont pe www.taraluiandrei.ro. Află de aici cum. Următorul pas este să completezi online formularul de înscriere în perioada 20 aprilie – 24 mai 2017, până cel târziu la ora 18.00. Formularul online poate fi accesat din secțiunea „Idei din Ţara lui Andrei” a site-ului www.taraluiandrei.roPentru a fi eligibil, trebuie să dai atenție următoarelor aspecte:

 • Formularul de participare a fost completat integral până la termenul limită.
 • Participantul persoană fizică a încheiat un acord cu o organizație/instituție gazdă ce are personalitate juridică – organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), instituție publică locală (primărie / consiliu local, etc.) sau unitate/instituție de învățământ publică (școală, universitate etc.); în cazul unitaților /instituțiilor de învățământ fără personalitate juridică, se va încheia un contract tripartit, ce va include și structura de coordonare de care aceasta din urmă aparține. Organizațiile/ instituțiile care depun proiecte nu trebuie să încheie parteneriate.
 • Informaţiile furnizate în formularul de participare sunt clare, relevante și la obiect.
 • Suma solicitată de aplicant pentru implementarea proiectului nu depășește 20.000 EUR.
 • Un participant se poate înscrie în competiție pentru finanțarea unui singur proiect în cadrul unei ediții a competiției “Idei din Ţara lui Andrei”.
 • Implementarea proiectului va fi demarată în primele 2 luni de la primirea finanțării.
 • În cadrul proiectului propus nu există alți finantatori-companii cu statutul de finanțatori sau parteneri unici/principali.
 • Perioada propusă pentru implementarea proiectului nu depășeste 1 an (12 luni) de la data la care au fost demarate primele activităţi.
 • Participanții trebuie să facă dovada (prin CV sau prin istoricul organizației sau instituției) că proiectul va beneficia de expertiza necesară în domeniu (persoana fizică sau cel puțin un membru al organizației sau instituției gazdă, respectiv organizația sau instituția deține o experiență de minimum 2 ani și/sau expertiză specifică în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul respectiv pentru a fi eligibili pentru finanțări).
 • Suma solicitată de participant pentru implementarea proiectului nu depășește 20.000 EUR.
 • Contribuția organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unitaților/instituțiilor de învățământ participante, a organizațiilor/instituțiilor gazdă și/sau a partenerilor acestora în proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului. Restul de minim 5% revine în responsabilitatea aplicantului (contribuția poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile.

Recomandăm ca solicitantul finanțării să cuantifice aceste resurse, arătând finanțatorului valoarea/contravaloarea acestora, în economia bugetului total.

Proiectele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie.

7. De ce alte materiale/ documente am nevoie pentru a mă înscrie în competiţie?

în cazul persoanelor fizice care au încheiat un acord cu o organizație non-guvernamentală ca Organizatie gazdă se solicită:

 • acordul cu Organizația gazdă;
 • CV inițiator (persoana fizică aplicantă sau persoana de contact în legătură cu Proiectul propus, din partea organizației/instituției participante) și informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);
 • declarație pe propria răspundere că atât persoana fizică, cât și organizația gazdă nu suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament;
 • detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site.

în cazul persoanelor fizice care au încheiat un acord cu o unitate/instituție de învățământ public ca Instituție gazdă se solicită:

 • acordul cu Instituția gazdă;
 • CV inițiator (persoana fizică aplicantă sau persoana de contact în legătură cu Proiectul propus, din partea organizației/instituției participante) și informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);
 • declarație pe propria răspundere că atât persoana fizică, cât și instituția gazdă nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament; În cazul în care unitatea sau instituția de învățământ/ face parte dintre cele prevazute de art. 135 Cod penal, declaratția se va completa numai pentru membrii organelor de conducere.
 • detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site.

în cazul persoanelor fizice care au încheiat un acord cu o autoritate administrativă publică locală ca Instituție gazdă se solicită:

 • acordul cu Instituția gazdă;
 • CV inițiator (persoana fizică aplicantă sau persoana de contact în legătură cu Proiectul propus, din partea organizației/instituției participante) și informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);
 • declarație pe propria răspundere că atât persoana fizică, cât și instituția gazdă nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament; În cazul în care autoritatea administrației publice locale/ instituția publică face parte dintre cele prevazute de art. 135 Cod penal, declarația se va completa numai pentru membrii organelor de conducere.
 • detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site.

în cazul organizațiilor non-guvernamentale fără scop lucrativ se solicită:

 • declarație pe propria răspundere că organizația non-guvernamentală nu a suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament;
 • detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site;
 • CV inițiator.

în cazul unităților /instituțiilor de învățământ public se solicită:

 • declarație pe propria răspundere că unitatea/ instituția de învățământ nu a suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament;
 • detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site;
 • CV inițiator.

în cazul autorităților administrației publice locale (primării, consilii locale etc.) și altor instituții publice se solicită:

 • declarație pe propria răspundere că autoritatea administrației publice locale (primării, consilii locale etc.) sau altă instituție publică nu a suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private în conformitate cu prevederile art. 4.4 din prezentul Regulament;
 • detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site;
 • CV inițiator.

Pe langa documentele solicitate mai sus la toate categoriile, se adauga urmatoarele:

 • Alte documente relevante privind pregătirea Participanţilor diplome de merit şi excelenţă, premii, apariţii în media, publicaţii etc.;
 • Galerie Proiect: foto şi/sau video (în scopul demonstrării existenţei nevoii căreia i se adresează Proiectul în comunitate şi/ sau paşilor deja făcuţi în direcţia implementării Proiectului).

În cazul Proiectelor în care organizația/instituția reprezentată de inițiator nu deține experiență de minim 2 ani ca entitate juridică în domeniul pentru care este propus Proiectul, sau s-a înființat de mai puțin de 2 ani, se solicită și CV-urile membrilor echipei de Proiect, care se vor implica direct în implementarea activităților, iar acestea va trebui să ateste expertiza specifică și experiența de doi ani a cel putin unei persoane în domeniul de încadrare a Proiectului.

8. Ce înseamnă sustenabilitate?
Sustenabilitatea este măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din cadrul unui proiect rezistă în timp și după încheierea finanțării. Aceasta înseamnă că proiectul tău creează comportamente, structuri și/sau mecanisme funcționale, care rezistă prin forțe proprii și pot fi extinse. Ideile din Țara lui Andrei sunt cele care încep azi și au rezultate pentru mâine, poimâine și mai mulți ani de-acum încolo.
9. Ce finanțări se acordă?
În cadrul ediției din 2017 a competiției “Idei din Țara lui Andrei”, OMV Petrom va oferi finanțări pana la 20.000 pe fiecare proiect, iar valoare totală a finantțării va fi de 200.000 euro. Vor fi alocate finanțări în limita sumei totale disponibile.
10. Care sunt criteriile de evaluare?

Relevanța și motivația se referă la (10 puncte): 

 • măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme locale, măsura în care proiectul propus răspunde în același timp și priorităților menționate în Regulament de către Organizator și se încadrează în unul sau mai multe din cele 2 domenii de concurs: educație profesională sau mediu. Identificarea unei probleme reale și importante poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări la nivelul comunității și/sau prin experiența proprie (observare, discuții etc.); 
 • măsura în care proiectul răspunde categoriei (propune soluții pentru utilizarea eficientă a resurselor naturale / inovează pentru protecția mediului / contribuie la îmbunătățirea calității aerului și a apei/ reduce poluarea/ îmbunătățește actul educational/ crește nivelul învățământului profesional și tehnic/ pregătește beneficiarii pentru integrarea pe piața muncii); 
 • descrierea personală și/sau a intereselor și a activităților derulate anterior sau în mod curent, dorința și capacitatea de a implementa proiectul propus.

Obiective SMART și planificarea realistă a activităților (30 puncte):

 • obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile în limita sumelor de bani oferite spre finanțare, realiste și să poată fi realizate în maxim un an (12 luni) de la data primirii finanțării și de la demararea primelor activități.  
 • activitățile trebuie să fie raportate la capacitatea solicitantului

Buget realist și transparent (10 puncte): acest criteriu se referă la modul în care activitățile/resursele necesare implementării activităților se reflectă în buget. Costurile trecute în buget sunt cele necesare și reale din piață. 
Contribuția proprie (a solicitantului și/sau a partenerilor săi) trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica legată de resurse mobilizate din comunitate. 

Sustenabilitatea și impactul proiectului (30 puncte): constituie măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din cadrul proiectului propus vor rezista în timp și după încheierea finanțării. Acest criteriu este echivalent cu potențialul de susținere a efectelor proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme funcționale, posibil de extins. 

 • Cofinanțare și susținere din partea partenerilor – în ce măsură organizația sau instituția parteneră asigură cofinanțarea ori suportul, de orice altă natură, pentru atingerea obiectivelor propuse. 
 • Parteneriat – relevanța partenerilor pentru obiectivele vizate. 
 • Originalitate: în ce măsură sunt inovatoare soluțiile propuse pentru nevoile identificat;
 • Impactul: se referă la produsele/ rezultatele proiectului, adică la schimbările potențial generate atât pe termen scurt, cât mai ales mediu și lung, la efectele pozitive sau negative pe care le poate induce, la cele intenționate sau neintenționate. Relevant este și numărul beneficiarilor direcți și indirecți care sunt influențați de către transformarea proiectului în realitate. Atingerea obiectivelor propuse reprezintă premise pentru impact, însă efectele preconizate sunt cele care oferă dimensiunea acestui criteriu. Esențial este ca proiectul să crească în timp, iar comunitatea să beneficieze pe termen lung de impactul social, educațional și de mediu generat de acesta. Impactul social în special trebuie să fie semnificativ, astfel încât să poată fi demonstrat, măsurat și comunicat în mod clar.

 Notă: Întrebarile-cheie sunt: "Ce schimbări vor fi generate, realist, de activitățile proiectului? Ce va fi diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor factori? Viețile câtor oameni vor fi schimbate în bine și cum anume, în mod direct, dar și indirect, în urma implementării proiectului propus?"  

Experiența, expertiza aplicantului (10 puncte): se referă la activitățile relevante desfășurate în prealabil de către aplicanți și (după caz) de către partenerii lor (organizații neguvernamentale – asociații, fundații sau federații – sau instituții de învățământ, primării / consilii locale și alte instituții publice), rezultatele și impactul lor – îndeosebi pe plan social. De asemenea, vor fi punctate existența unei echipe de proiect puternice, stabile, experienţa în domeniul implementării de proiecte în beneficiul comunității, experiența și expertiza relevante pentru domeniul de finanțare vizat și tipul activităților propuse prin proiect.  

Inovație cu ajutorul tehnologiei (10 puncte): proiectul trebuie să dovedească implementarea de inovații tehnologice existente sau tehnici și tehnologii inovatoare precum și componente de digitalizare adaptate cerințelor proiectelor.

11. Care sunt localitățile/comunitățile pentru care pot propune o idee de proiect?
Competiția “Idei din Țara lui Andrei” se adresează persoanelor fizice, organizațiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, unităților și instituțiilor de învățământ din sistemul de stat, autorități ale administrației publice locale și alte instituții publice din întreaga țară. Oricare dintre aceste categorii pot propune idei pentru orice localitate din România.
12. Pot să mă înscriu în competiție cu mai multe proiecte?
O persoană fizică sau o persoană juridică (organizație neguvernamentală, unitate/ instituţie de învățământ, autoritate administrativă locală sau altă instituție publică) poate înscrie doar câte un singur proiect în fiecare sesiune a competiţiei “Idei din Țara lui Andrei”. Dacă ai mai multe idei care ar putea contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunității tale, poți să cauți alte persoane (fizice sau juridice) care le-ar putea prelua și implementa, în nume propriu, în aceeași sesiune la care înscrii și tu o altă idee de proiect. Însă, personal, în competiția 2017, nu vei putea înscrie decât o singură idee.
13. Ce organizații/ instituții se califică pentru a găzdui proiectul unei persoane fizice care se înscrie în competiție?
Organizațiile/instituţiile gazdă pot fi o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), o autoritate administrativă publică/ instituție publică (primărie / consiliu local etc.) sau o unitate/ instituție de învățământ publica  (școală, școală profesională, universitate etc.).
14. Cum demonstrez că am încheiat un acord cu o organizație/ instituție gazdă pentru a mă înscrie în competiție?
Descarcă documentul de pe site (Acord găzduire proiect), completează-l cu datele tale și ale organizației/instituției gazdă, apoi încarcă-l în câmpul destinat din cadrul formularului online.
15. Cum sunt evaluate proiectele?

Desemnarea proiectelor câștigătoare va avea loc în urma: 

 • votului public, în proporție de 30%;
 • jurizării, în proporție de 70%.

Votarea proiectelor se va realiza prin intermediul site-ului competiţiei www.taraluiandrei.ro în perioada 16 – 25 iunie 2017, până la ora 18.00. 

Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada 16 – 27 iunie 2017. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 5 iulie 2017.

16. Cum se calculează punctajul final?

Conform Regulamentului competiției, punctajul final pentru fiecare proiect este compus din 70% evaluarea juriului și 30% votul public. Prin urmare, formula de calcul va fi următoarea: [(X voturi public * 100)/ Y numărul maxim de voturi din partea publicului pe care l-a primit un proiect]*30% + Z punctaj juriu * 70 % = punctaj final.

Iată un exemplu de calcul pentru punctajul final: [(33 voturi public *100)/1686] *30% + 88 punctaj juriu* 70% =53.58 unde 1686 este numărul maxim de voturi din partea publicului pe care l-a primit un proiect, în funcție de acesta, calculându-se, prin regula de 3 simplă, punctajele celorlalte proiecte.

17. Ce se întâmplă după ce am trimis proiectul?

Aceasta înseamnă că datele și documentele organizației tale (gazdă) au fost trimise spre validare și sunt în curs de verificare. În momentul în care proiectul va fi aprobat, statusul acestuia va fi modificat în VALIDAT.

18. Am început să completez formularul de înscriere, însă m-am blocat la un anumit pas și nu pot să trec mai departe. Ce pot să fac?
 • Asigură-te că ai completat toate câmpurile obligatorii, în limita numărului de caractere cerut. Dacă și după această verificare încă mai întâmpini dificultăți, scrie-ne un email pe adresa idei@taraluiandrei.ro sau sună-ne la numărul de telefon 0730.119.709 (apel taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor), în următoarele intervale: 
 • 20 aprilie– 16 mai 2017, luni – vineri, între orele 12.00 – 16.00, doar în zilele lucrătoare.
 • 17 mai– 24 mai 2017, luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00, doar în zilele lucrătoare.
19. În Regulament este specificat că OMV Petrom trebuie să fie principalul finanțator, asta înseamnă că nu mai pot exista și alți finanțatori?

Pentru a fi eligibil pentru finanțare în cadrul programului “Idei din Țara lui Andrei”, proiectul tău trebuie să aibă ca principal finanțator compania OMV Petrom. Însă aceasta nu înseamnă că nu poți avea și alți cofinanțatori, cât timp ei nu au titlul de „finanțatori unici/ principali”. Cu alte cuvinte, nu trebuie să existe un contract de finanțare pentru proiectul propus, cu un alt finanțator – companie, care prevede că respectiva companie are calitatea de finanțator unic/ principal. Aceasta ar însemna încălcarea acelei clauze contractuale, ca și a condiționării de mai sus, impusă de participarea la programul “Idei din Țara lui Andrei”. Cofinanțarea proiectului e chiar indicată și poate aduce ideii tale puncte în plus la criteriul „sustenabilitate” - un proiect care beneficiază de surse multiple de finanțare sau care adună în jurul său sprijin din partea mai multor parteneri este unul care își poate atinge mai ușor și mai eficient obiectivele propuse.

20. Pot înscrie în concurs 2 proiecte?

Conform Regulamentului, un participant (persoană fizică, organizație neguvernamentală sau instituție publică/ de învățământ) poate înscrie un singur proiect într-o ediție a competiției “Idei din Țara lui Andrei”.

21. Un proiect care constă în renovarea unui spațiu/ unei școli/ unei clădiri este eligibil pentru finanțare?

Proiectele care au ca scop exclusiv sau în principal renovarea sau alte tipuri de investiție în clădiri / spații etc. nu sunt eligibile pentru finanțare. În schimb, pot fi incluse în buget costuri de construcție, extindere, renovare și/sau amenajare, respectiv de achiziționare sau închiriere a unor imobile / spații / obiective, dacă demonstrezi că aceste lucrări sau costuri reprezintă o componentă esențială pentru proiect, adică sunt în mod deosebit necesare implementării proiectului, cu potențial de impact pe termen lung și sunt justificate în mod direct de activitățile care ar urma să se desfășoare în acel spațiu. Totodată, o condiție esențială pentru ca astfel de costuri și activități să fie eligibile pentru finanțare este ca respectivele obiective de infrastructură să fie în proprietatea sau date în folosința participantului și/sau partenerilor acestuia (cu acte doveditoare). 

Pentru mai multe referințe privind eligibilitatea / neeligibilitatea costurilor, vezi și întrebarea următoare.

22. E eligibil proiectul meu dacă în buget include plata salariului persoanei responsabile de activitățile desfășurate în cadrul proiectului propus?

Plata salariilor sau a altor sume ce ar fi achitate șefilor / managerilor / coordonatorilor / responsabililor de activități pentru proiectul înscris în competiție nu reprezintă un cost eligibil pentru a fi inclus în buget. Nu sunt eligibile, în general, salarii sau orice alte tipuri de remunerație pentru reprezentanții aplicantului, organizației gazdă sau partenerilor acestuia/acestora, nici pentru grupurile de persoane implicate ca voluntari în implementarea proiectului. 

Pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali specialişti necesari pentru desfăşurarea unor activităţi, care nu pot fi găsiţi ca voluntari în cadrul organizațiilor/instituțiilor participante sau în comunitate.

În completarea celor menționate în secțiunea anterioară, nu sunt eligibile proiectele ale căror costuri de implementare a activităţilor ce urmează a fi finanţate privesc una dintre următoarele categorii de cheltuieli:

 • investițiile în spații, sedii, construcții sau alte obiective, dacă aceste cheltuieli nu sunt în beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;
 • costuri de chirie pentru sediul participantului, organizației/instituției gazdă, partenerilor de proiect și/sau al oricărui alt terț, de orice natură ar fi acesta;
 • achiziția sau închirierea de autovehicule, dacă acestea nu sunt în beneficiul direct al proiectului / nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;
 • costuri deja finanțate din alte surse / pentru acoperirea unor altor proiecte/ finanțări/ sponsorizări;
 • dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;
 • credite către terțe părți;
 • amenzi și penalități;
 • datorii de orice fel ale Participanților și provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de grant pentru activitățile din proiect și respectiv după încheierea perioadei de derulare a proiectului;
 • burse individuale sau taxe de participare;
 • costuri cu tratamente medicale individuale;
 • ajutor umanitar;
 • activităţi de prozelitism;
 • premii în bani;
 • costuri de amortizare și leasing;
 • taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
23. Pot să votez mai multe proiecte?
Ai la dispoziție maximum 2 voturi pentru a-ți putea alege proiectul preferat din fiecare categorie (maximum 1 vot / categorie de interes): educație profesională sau mediu.
24. Cum pot să votez proiecte?

Pentru a putea vota proiecte înscrise în competiție este necesar să ai un cont de utilizator pe site-ul www.taraluiandrei.ro. Află de aici care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a-ți crea cont. Dacă deja ai cont, ajunge să te loghezi și să intri pe pagina proiectului pe care vrei să îl susții. Ai la dispoziție maximum 2 voturi, pentru a putea vota câte un proiect din fiecare categorie: educație profesională sau mediu.

25. Dacă ONG-ul pe care îl reprezint nu are experiență de minim doi ani în domeniul vizat de proiect, pot să mă înscriu în competiție?

Dacă vrei să ne propui un proiect în numele unei organizații care nu are minim doi ani experiență în domeniul vizat de proiect sau care s-a înființat ca entitate juridică de sine stătătoare de mai puțin de doi ani, poți să îți înscrii ideea în competiție numai dacă: 

 • fie ONG-ul pe care îl reprezinți încheie un parteneriat cu un alt ONG sau instituție publică/ de învățământ care are cel puțin 2 ani de experiență în desfășurarea de proiecte din domeniul respective;
 • fie trebuie să faci dovada (prin anexare CV și alte documente suport relevante) că cel putin unul din membrii echipei de proiect / persoanele care se vor implica direct în implementarea activităților, dețin expertiză specifică și experiență de minim doi ani în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul respectiv.
26. Dacă aplic ca organizație/ instituție publică trebuie să închei un acord de găzduire?

Nu, în această situație nu este necesar un acord de găzduire.

27. În ce constă implicarea organizației/ instituției gazdă?

Dacă îți propui să înscrii un proiect ca persoană fizică, este nevoie să închei un acord cu o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație) sau cu o unitate/instituție publică sau de învățământ (școală, liceu vocațional etc.), care va juca rol de organizație/instituție gazdă. 

Organizația/instituția gazdă trebuie să fie relevantă pentru ideea de proiect pe care o propui, respectiv să-și desfășoare activitatea în domeniul corespunzător proiectului înscris în program, conform actului constitutiv și statutului, precum și hotărârii judecătorești de acordare a personalități juridice și înregistrărilor din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ori actului de reglementare a activității acestora, după caz.

Conform Regulamentului acestui program, acordul de găzduire a proiectului va fi obligatoriu încheiat în formă scrisă (purtând ștampila și semnătura reprezentantului legal al organizației/ instituției gazdă) și va conține înțelegerea părților (participant persoană fizică și organizație/ instituție gazdă) cu privire la colaborarea acestora în legătură cu proiectul și programul. Respectivul acord va fi transmis către OMV Petrom  inițial în formă scanată la înscrierea în program, iar ulterior va fi prezentat în original, în maxim o (1) zi lucrătoare de la cererea scrisă a OMV Petrom. 

Înscrierea în program a proiectelor de către participanții persoane fizice se face în beneficiul organizației/instituției gazdă, implementarea proiectului declarat câștigător urmând a se realiza de către organizația/ instituția gazdă a participantului persoană fizică ce a propus proiectul desemnat câștigător. Prin acordul de găzduire a proiectului, respectiva organizație/ instituție își exprimă acordul, disponibilitatea și competența de a gestiona finanțarea primită, conform regulilor solicitate de finanțator. Prin înscrierea în program, în baza acordului de găzduire, participantul garantează OMV Petrom că organizația/instituția gazdă cunoaște în întregime conținutul Regulamentului, pe care se obligă să îl respecte în integralitate. 

Dacă proiectul este câștigător, OMV Petrom va încheia contractul de sponsorizare cu organizația/instituția gazdă, în baza semnăturii reprezentantului său legal. 

Organizația/instituția gazdă va deține, în consecință, răspunderea contractuală în raport cu OMV Petrom, cu obligațiile ce decurg din această calitate: justificarea cheltuielilor, rapoarte de activitate și financiare etc. 

De asemenea, organizația/instituția gazdă va avea responsabilitatea de a implementa proiectul alături de participant, asigurându-se de bunul mers al activităților și asigurând tot sprijinul necesar inițiatorului. 

Ca participant persoană fizică (inițiator al proiectului propus), vei avea rolul de coordonator al activităților de implementare, dar responsabilitățile sunt împărțite între inițiator și organizația/instituția gazdă. 

Ca titular al contractului de sponsorizare, reprezentantul legal trebuie să se asigure că organizația/instituția gazdă în numele căreia este semnat contractul este o persoană juridică dintre cele eligibile pentru a beneficia de sponsorizare în condițiile legii române și în calitate de organizație/instituție gazdă. Astfel, în cazul în care instituția de învățământ care își dă acordul să găzduiască proiectul propus de tine nu are personalitate juridică, veți încheia un acord tripartit, inclusiv cu structura coordonatoare de care aparține instituția gazdă. 

28. Vreau să înscriu un proiect pentru finanțarea. Conform Regulamentului, pentru acest lucru trebuie să contribui și eu cu 5%. Ce formă trebuie să ia contribuția mea?

Contribuția organizației/instituției participante și/sau a partenerilor acesteia în proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului respectiv, restul de minim 5% revenind în responsabilitatea aplicantului. Contribuția proprie poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile, servicii etc. 

Se recomandă ca solicitantul să cuantifice aceste resurse, arătând alocarea/ contravaloarea lor în economia bugetului total al proiectului. Astfel, contribuția proprie (a solicitantului și/sau a partenerilor acestuia) trebuie să fie evidențiată prin menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica legată de resurse mobilizate din comunitate.

29. Câte finanțări sunt?

Numărul proiectelor câştigătoare va fi stabilit pornind de la ordinea din clasamentul final al proiectelor.

Pe baza ordinii din clasamentul fiecărei categorii, vor fi finanțate proiectele care ocupă primele locuri, până la acoperirea sumei totale disponibile de până la 200.000 euro (sumă brută). În funcție de punctajul proiectelor, OMV Petrom va stabili care sunt proiectele ce beneficiază de finanțare, fără să existe un număr minim sau maxim de proiecte din fiecare categorie ce ar trebui să fie finanțat în mod obligatoriu. Pentru acordarea finanțării va fi respectat clasamentul final al proiectelor, însă aceasta nu atrage după sine obligativitatea de a acorda finanțare echilibrată între cele 2 domenii. Spre exemplu, se poate acorda finanțare pentru 10 proiecte dintr-o categorie (ocupanții primelor 10 locuri din clasamentul final al categoriei respective), în timp ce doar 5 proiecte din cea de-a doua categorie vor beneficia de finanțare (ocupanții primelor 5 locuri din clasamentul final al categoriei), în limita grantului total de 200.000 euro. Un alt exemplu e că pot fi finanțate 8 proiecte din sfera educației profesionale, 4 proiecte din sfera mediului, de asemenea în limita grantului de 200.000 euro

30. La încărcarea materialelor adiționale (poze, diplome, filmulețe, prezentări etc.) există limită de dimensiune?

Pentru încărcarea de fișiere în galeria foto există 4 câmpuri disponibile, cu o capacitate de 10 MB fiecare și pentru video 3 câmpuri pentru link-uri de youtube.

31. Ce întrebări conține formularul?

Formularul conține întrebări referitoare la proiect și inițiator și poate fi previzualizat  aici și poate fi accesat din secțiunea „Contul meu” pe  www.taraluiandrei.ro.

32. Formularul online trebuie completat integral sau există posibilitatea de a completa pagină cu pagină și salva, eventual reveni pentru completări sau revizii?

Pentru a înscrie un proiect în competiția „Idei din Țara lui Andrei”, trebuie să completezi formularul online până la încheierea perioadei de înscriere (24 mai 2017, ora 18.00). Pe parcursul completării formularului, există anumite câmpuri obligatorii ce trebuie completate pentru a putea trece la pasul următor, ca și câmpuri la care poți reveni oricând înainte de încheierea perioadei de înscriere.

Poți începe să completezi formularul, iar după fiecare pas vei găsi butoane „Pasul anterior” și „Pasul următor” care îți permit să revii asupra câmpurilor editabile. Orice modificare se salvează automat în contul tău de cetățean al Țării lui Andrei doar dupa ce se apasa butonul “Salveaza” sau “Salveaza si continua”.

Formularul poate fi descărcat pentru previzualizare de aici. Poți să-l completezi în document (recomandabil, pentru a evita riscul pierderii unor informații, în cazul unor eventuale întreruperi ale conexiunii la Internet, sau unor alte defecțiuni tehnice / de sistem), iar apoi să copiezi răspunsurile în cadrul formularului online.